Dịch Vụ

Bán gỗ dăm, dăm lát, xẻ theo kích thước

Gỗ dăm,dăm lát, cắt xẻ nhỏ theo kích thước, hàng tiêu chuẩn chất lượng theo nhu cầu của khách và đáp ứng kỹ thuật tùy từng mục đích sử dụng

ABOUT PRODUCT

  • Fuel burning

Benefits

  • Low CO2 emissions than fossil fuels
  • High Energy Content
  • Easy to store and transport
  • Efficient, reliable, and scalable combustion
  • Environmental friendly
  • Clean burning renewable fuel source
  • Stable price compare to fossil fuels
Chat facebook