Chi Tiết Sản Phẩm

Gỗ bào
Gỗ bào

Thông tin chi tiết

Gỗ bào

Hỗn hợp gỗ bào

– Kích thước: 2 – 15 mm

– Loại: Thông và cao su

– Độ ẩm: Tối đa 12%

– Bột: Tối đa 2%

– Chất khác: Tối đa 0.5%

– Kiểu đóng gói: Nén và bỏ vào túi Jumbo 500~600 kg, 22-24 tấn/cont 40'HC, 40-44 túi mỗi cont ( Tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng )

*** Kích thước túi: 110x110x120 (40 túi/cont) hoặc 90x120x125 cm (44 túi/cont)   , Kích thước pallet: 100x100x9 cm

Thông bào

– Kích thước: 2 – 15 mm

– Loại: 100% thông

– Độ ẩm: Tối đa 15%

– Bột: Tối đa 1%

– Chất khác: Max 0.5%

– Kiểu đóng gói: Nén và bỏ vào túi Jumbo 500~600kgs, 22-24tấn/ cont 40’HC, 40-44 túi mỗi cont  (Tùy vào yêu cầu của khách hàng)

***Kích thước túi: 110x110x120 (40 túi/cont) , Kích thước pallet: 100x100x9 cm

Pine shavings for horse bedding

– Size: 2 – 15 mm

– Wood Type: 100% Pine

– Moisture: Max 15%

– Powder: Max 1%

– Foreign Matter: Max 0.5%

 

Sản phẩm khác

Chat facebook