Chi Tiết Sản Phẩm

Mùn cưa gỗ

Thông tin chi tiết

Mùn cưa gỗ

Mùn cưa thông  (1-3mm)

– Kích thước: 1-3mm

– Thành phần: 100% gỗ thông

– Độ ẩm: Tối đa 12%

– Các chất khác: 0.1%

– Độ bột: Tối đa 2%

– Quy cách đóng gói: Nén cục và xếp vào bao jumbo từ 500-700kg đóng cont 40 từ 22-24 tấn. Từ 40 - 44 túi mỗi cont.

Mùn cưa CD thông (1-5mm)

– Kích thước: 1-5mm

– Thành phần: 100% Pine wood

– Độ ẩm: Tối đa 12%

– Các chất khác: 0.1%

– Độ bột: Tối đa 5%

– Quy cách đóng gói: Nén cục và xếp vào bao jumbo từ 500-700kg đóng cont 40 từ 22-24 tấn. Từ 40 - 44 túi mỗi cont.

***Kích thước bao: 110 x 110 x 120 cm, Kích thước pallet: 100x100x9 cm

Mùn cưa CD tràm

– Kích thước: 1-5mm

– Thành phần: 100% gỗ tràm

– Độ ẩm: Tối đa 12%

– Các chất khác: 0.1%

– Độ bột: Tối đa 5%

– Quy cách đóng gói: Nén cục và xếp vào bao jumbo từ 500-700kg đóng cont 40 từ 22-24 tấn. Từ 40 - 44 túi mỗi cont.

***Kích thước bao: 110 x 110 x 120 cm, Kích thước pallet: 100x100x9 cm

Mix CD Sawdust (1-3mm)

– Kích thước: 1-5mm

– Thành phần: Cao su, tràm, thông...

– Độ ẩm: Tối đa 12%

– Các chất khác: 0.1%

– Độ bột: Tối đa 5%

– Quy cách đóng gói: Nén cục và xếp vào bao jumbo từ 500-700kg đóng cont 40 từ 22-24 tấn. Từ 40 - 44 túi mỗi cont.

***Kích thước bao: 110 x 110 x 120 cm, Kích thước pallet: 100x100x9 cm

Sản phẩm khác

Chat facebook