sawdust manufacturer, shaving manufacturer,톱밥 제조업체, 면도 제조업체

Viên nén gỗ

Chúng tôi tin rằng nhiên liệu sinh học làm từ vật liệu gỗ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm sử dụng nguồn nhiên liệu hóa thạch. Chúng tôi đã nắm bắt cơ hội để phát triển nguồn năng lượng tái tạo, góp phần đáp ứng năng lượng toàn cầu, từ đó định vị Việt Nam là quốc gia dẫn đầu về năng lượng sạch.

Chat facebook