Chi Tiết Sản Phẩm

Wood pallet/Acacia Wood pallet
Wood pallet/Acacia Wood pallet

Thông tin chi tiết

Cheap Acacia wood pallet.

Size 1200 x 800 x 145mm; 1000 x 1000 x 140mm.

Sản phẩm khác

Chat facebook